Bijstandsuitkering aanvragen

Nadat de beslissing genomen is om een bijstandsuitkering aan te vragen is het tijd om het proces van de bijstandsuitkering aanvragen te beginnen. Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering worden veel formulieren thuisgestuurd. Deze formulieren moeten ingevuld worden om de bijstandsuitkering aan te vragen. Daarnaast moet er totale inzage worden gegevens in de totale financiële situatie wanneer er een bijstandsuitkering aangevraagd wordt. Hierdoor kan de gemeente zien of deze persoon wel in aanmerking komt voor het aanvragen van een bijstandsuitkering.Hierbij kijken ze bijvoorbeeld naar het aantal spaargeld dat op de rekening staat van de persoon die de bijstandsuitkering aan wilt vragen en de gemeente kijkt ook naar het inkomen van de partner van degene die de bijstandsuitkering aanvraagt. Zo wordt er door de gemeente gesteld dat beide personen die de uitkering aan willen vragen geen inkomen mogen hebben.

Wanneer de partner van degene die een uitkering van de gemeente aan wilt vragen wel inkomen heeft wordt de persoon die de bijstandsuitkering aanvraagt hiermee gekort. Het korten van de uitkering betekend dat er een deel van het totaalbedrag van de bijstandsuitkering af gaat. Het bijstandsuitkering korten gebeurd op verschillende manieren.

Waarom een bijstandsuitkering aanvragen?

Er zijn veel redenen om een bijstandsuitkering aan te vragen. Een goede reden om een bijstandsuitkering aan te vragen en eigenlijk ook de enigste echte reden voor het aanvragen van een bijstandsuitkering is het niet kunnen voorzien in de eigen levensbehoeften.Voor het voorzien in de eigen levensbehoeften is namelijk inkomen nodig en voor inkomen moet deze persoon kunnen werken. Indien er geen werk voor deze persoon is, is er dus ook geen inkomen om te voorzien in de levensbehoeften van deze persoon. In dat geval kan deze persoon aanspraak maken op de bijstandsuitkering die deze persoon van de gemeente krijgt.

Waar een bijstandsuitkering aanvragen?

Een bijstandsuitkering wordt betaald door de overheid. De overheid heeft zich weer gevormd als de gemeente. Wanneer men een bijstandsuitkering aan wilt vragen moet men daardoor bij de gemeente van het dorp of de stad waar deze persoon woont aankloppen. Van deze gemeente krijgt deze persoon formulieren om de bijstandsuitkering aan te vragen.

Mensen zeggen dat de uitkering betaald wordt door de overheid, eigenlijk wordt de bijstandsuitkering dus betaald door de gemeente. De bijstandsuitkering betaald de gemeente van de belastingen die betaald worden door het volk. Wanneer men dus belasting betaald, betaal je er ook aan mee dat iemand anders aan bijstandsuitkering aan kan vragen bij de gemeente.

Hoe een bijstandsuitkering aanvragen?

U wilt een bijstandsuitkering (WWB/Ioaw) aanvragen.

U kunt een bijstandsuitkering met uw DigiD aanvragen. Schrijf u zo snel mogelijk in bij het UWV via het digitale formulier en vraag uw bijstandsuitkering aan. Als u samenwoont zult u samen met uw partner de bijstandsuitkering aan moeten aanvragen. U zult dan beiden ingeschreven staan bij UWV. U moet ook beiden aanwezig zijn op de afspraak die u maakt met de Gemeente om uw bijstandsuitkering aan te vragen.

Gemeenten werken met een wachttijd van ± 28 dagen voordat uw bijstandsuitkering aanvraag in behandeling wordt genomen. U moet nadat u uw aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft aangevraagt 28 dagen op zoek naar werk of een opleiding. Hierna pas wordt er bepaald of u een bijstandsuitkering kunt ontvanegn. Het is belangrijk dat u zich inschrijft bij het UWV en een verzoek doet voor een bijstandsuitkering. Hierdoor wordt geregistreerd op welke dag de wachttijd ingaat. Bewaar alle sollicitaties, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureau's en dergelijken. Bij het invullen van het digitale aanvraagformulier ontvangt u meer informatie over de aanvraagprocedure en de contactgegevens van uw Gemeente.